rysunek

A A A
 

Rysunek traktuje jako indywidualny sposób zapisu, utrwalenia dokumentacji myśli i emocji. Daje wiele możliwości technicznych i jest dla mnie pomocnym narzędziem formowania koncepcji dla malarstwa.